Burgemeester en wethouders

Het college van B & W bestaat uit burgemeester A. Barske, de 5 wethouders E.L. Dansen, A.P.Faro, A.J.Rijsdijk en M.A.J. Doodkorte, J. Freije, aangevuld met gemeentesecretaris mevrouw mr. drs. A.W. Vergouwe. Het college bereidt samen met het ambtelijk apparaat raadsvoorstellen voor. 

drs. Anton Barske

Barske
Contactgegevens drs. Anton Barske
FunctieBurgemeester
E-mail adresbestuurssecretariaat@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Beleidscoördinatie, Wettelijke taken, Regionale samenwerking, Veerdienst, Coördinatie Wijkbeheer / Wijkgericht werken.
Nevenactiviteiten

Arnie Faro

Faro
Contactgegevens Arnie Faro
FunctieWethouder
E-mail adresgemeente@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille:Sociale zaken/ Participatiewet, Onderwijs, Economie en arbeidsmarktbeleid, Recreatie en toerisme, Dienstverlening.
Nevenactiviteiten

Politieke partijDemocraten 66

ing. Arjen Rijsdijk

Rijsdijk
Contactgegevens ing. Arjen Rijsdijk
FunctieWethouder
E-mail adresgemeente@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid & milieu & millennium, Omgevingsvergunning, Archeologie en monumenten, Water, groen en beheer openbare ruimte, Inkoop.
Nevenactiviteiten

Politieke partijGroenLinks

Marcel Doodkorte

Doodkorte
Contactgegevens Marcel Doodkorte
FunctieWethouder
E-mail adresm.doodkorte@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Financiën,Grondbedrijf, Kunst en cultuur, Bovenlokale infrastructuur, Personeel & organisatie, Communicatie.
Nevenactiviteiten

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Eva Dansen

Dansen
Contactgegevens Eva Dansen
FunctieWethouder
E-mail adresE.Dansen@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting, Jeugd, Sociaal cultureel werk, Wijkbeheer en wijkgericht werken, Emancipatie en diversiteitsbeleid.

Politieke partijSocialistische Partij

Hans Freije

Freije
Contactgegevens Hans Freije
FunctieWethouder
E-mail adresh.freije@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: WMO/zorg, Verkeer en vervoer inclusief Openbaar Vervoer, Volksgezondheid, Sport, Subsidiebeleid.

Politieke partijChristenUnie

mr. drs. Anita Vergouwe

Vergouwe
Contactgegevens mr. drs. Anita Vergouwe
FunctieGemeentesecretaris
E-mail adresA.Vergouwe@gorinchem.nl