Aanvragen grondaankoop Snippergroen kan nog tot 1 december