Structuurvisie 2015

Waar kunnen het beste woningen worden gebouwd? Hoeveel ruimte is nodig voor bedrijventerreinen? En waar dan? Op welke plekken kunnen we extra natuur maken? De Structuurvisie schetst op hoofdlijnen het door het gemeentebestuur beoogde ruimtelijk beleid voor het gemeentelijk grondgebied voor de periode tot 2015.