Home > Bestuur & Organisatie > Bestuur > Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Het college van B & W bestaat uit burgemeester Reinie Melissant-Briene, de  de heer D. van Zanten namens Stadsbelang, de heer R.P. van Doesburg namens Democraten Gorinchem, de heer E.C.M. Kraaijeveld namens de PvdA en de heer J.P. van der Geest namens het CDA.

Drs. Reinie Melissant - Briene MSM

Melissant - Briene MSM
contactgegevens en taken Drs. Reinie Melissant - Briene MSM
FunctieBurgemeester
E-mailadresr.melissant@gorinchem.nl
Taken

Wettelijke taken, Regionale samenwerking, Lobby, Internationale / externe betrekkingen, Integrale veiligheid, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad, Evenementen, Coördinatie Toezicht & Handhaving, APV

Nevenactiviteiten

Mr. Dick van Zanten

van Zanten
contactgegevens en taken Mr. Dick van Zanten
FunctieWethouder
E-mailadresd.v.zanten@gorinchem.nl
Taken

Financiën, Grondbedrijf, Vastgoed, Cultuur, Erfgoed en archeologie: Monumenten, Ruimtelijke ontwikkeling, Stadsvernieuwing, Omgevingswet, Omgevingsvergunningen, Sociaal Cultureel Werk

Nevenactiviteiten

Politieke partijStadsbelang

Eelke Kraaijeveld

Kraaijeveld
contactgegevens en taken Eelke Kraaijeveld
FunctieWethouder
E-mailadrese.kraaijeveld@gorinchem.nl
Taken

Sociaal Domein: WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Arbeidsmarkt Duurzaamheid & Energietransitie, Vluchtelingenbeleid

Nevenactiviteiten
 

Politieke partijPartij van de Arbeid

Joost van der Geest

van der Geest
contactgegevens en taken Joost van der Geest
FunctieWethouder
E-mailadresj.v.d.geest@gorinchem.nl
Taken

Verkeer & Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer, Merwede Lingelijn, Milieu, Bovenlokale infrastructuur A15 en A27, Veerdienst, Economie, Sport Volksgezondheid, Waardlanden Reinigingsdienst, Subsidiebeleid

Nevenactiviteiten: geen

Politieke partijCDA

Ro van Doesburg

van Doesburg
contactgegevens en taken Ro van Doesburg
FunctieWethouder
E-mailadresr.v.doesburg@gorinchem.nl
Taken

Wonen, Onderwijs, Recreatie en Toerisme, Citymarketing, Dienstverlening, Wijkbeheer en Wijkgericht werken, Openbare Werken: Water, groen, beheer openbare ruimte, Participatie, Begraafplaatsen / crematoria, Havens, Emancipatie en diversiteitsbeleid, Glasvezelnet, Bedrijfsvoering

Nevenactiviteiten

Politieke partijDemocraten Gorinchem