Home > Bestuur & Organisatie > Bestuur > Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Het college van B & W bestaat uit burgemeester Reinie Melissant-Briene, de  wethouders E.L. Dansen, A.J.Rijsdijk, M.A.J. Doodkorte, J. Freije, aangevuld met gemeentesecretaris mevrouw mr. drs. A.W. Vergouwe. Het college bereidt samen met het ambtelijk apparaat raadsvoorstellen voor. 

Drs. Reinie Melissant - Briene MSM

Melissant - Briene MSM
contactgegevens en taken Drs. Reinie Melissant - Briene MSM
FunctieBurgemeester
E-mailadresr.melissant@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Wettelijke taken, Boegbeeldfunctie, Regionale samenwerking, Internationale betrekkingen, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad

Marcel Doodkorte

Doodkorte
contactgegevens en taken Marcel Doodkorte
FunctieWethouder
E-mailadresm.doodkorte@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Onderwijs, Financiën, grondbedrijf en vastgoed, Bovenlokale infrastructuur A15 en A27, Personeel en organisatie, Communicatie, Dienstverlening, ICT, Economie(boven lokaal) en Reinigingsdienst Waardlanden, Archief

Nevenactiviteiten

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Eva Dansen

Dansen
contactgegevens en taken Eva Dansen
FunctieWethouder
E-mailadrese.dansen@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Stedelijke vernieuwing/volkshuisvesting, Jeugd en volksgezondheid, Sociaal cultureel werk, Wijkbeheer en wijkgericht werken, Burgerparticipatie, Emancipatie en diversiteitsbeleid ,Subsidiebeleid en Cultuur.

Politieke partijSocialistische Partij

Hans Freije

Freije
contactgegevens en taken Hans Freije
FunctieWethouder
E-mailadresh.freije@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: WMO, Sociale zaken en participatiewet, Arbeidsmarktbeleid, Verkeer en openbaar vervoer, Merwede Lingelijn, Sport en Lokale economie.

Politieke partijChristenUnie

ing. Arjen Rijsdijk

Rijsdijk
contactgegevens en taken ing. Arjen Rijsdijk
FunctieWethouder
E-mailadresa.rijsdijk@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid & milieu & millennium, Omgevingsvergunning, Archeologie en monumenten, Water, groen, beheer openbare ruimte, Veerdienst Riveer, Inkoop, Binnenstad, Stadspromotie en Recreatie & toerisme.

Nevenactiviteiten

Politieke partijGroenLinks

Mr. Drs. Anita Vergouwe

Vergouwe
contactgegevens en taken Mr. Drs. Anita Vergouwe
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresa.vergouwe@gorinchem.nl