Home > Bestuur & Organisatie > Bestuur > Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders

Het college van B & W bestaat uit waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen, de  wethouders E.L. Dansen, A.J.Rijsdijk, M.A.J. Doodkorte, J. Freije, aangevuld met gemeentesecretaris mevrouw mr. drs. A.W. Vergouwe. Het college bereidt samen met het ambtelijk apparaat raadsvoorstellen voor. 

Govert Veldhuijzen

Veldhuijzen
contactgegevens en taken Govert Veldhuijzen
FunctieWaarnemend burgemeester
E-mail adresg.veldhuijzen@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Wettelijke taken, Boegbeeldfunctie, Veerdienst Riveer, Regionale samenwerking en Beleidscoördinatie.

Nevenactiviteiten

Marcel Doodkorte

Doodkorte
contactgegevens en taken Marcel Doodkorte
FunctieWethouder
E-mail adresm.doodkorte@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Onderwijs, Financiƫn, grondbedrijf en vastgoed, Bovenlokale infrastructuur A15 en A27, Personeel en organisatie, Communicatie, Dienstverlening, ICT, Economie(boven lokaal) en Reinigingsdienst Waardlanden.

Nevenactiviteiten

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Eva Dansen

Dansen
contactgegevens en taken Eva Dansen
FunctieWethouder
E-mail adrese.dansen@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Stedelijke vernieuwing/volkshuisvesting, Jeugd en volksgezondheid, Sociaal cultureel werk, Wijkbeheer en wijkgericht werken, Burgerparticipatie, Emancipatie en diversiteitsbeleid ,Subsidiebeleid en Cultuur.

Politieke partijSocialistische Partij

Hans Freije

Freije
contactgegevens en taken Hans Freije
FunctieWethouder
E-mail adresh.freije@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: WMO, Sociale zaken en participatiewet, Arbeidsmarktbeleid, Verkeer en openbaar vervoer, Merwede Lingelijn, Sport en Lokale economie.

Politieke partijChristenUnie

ing. Arjen Rijsdijk

Rijsdijk
contactgegevens en taken ing. Arjen Rijsdijk
FunctieWethouder
E-mail adresa.rijsdijk@gorinchem.nl
Taken

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid & milieu & millennium, Omgevingsvergunning, Archeologie en monumenten, Water, groen, beheer openbare ruimte, Internationale samenwerking, Inkoop, Binnenstad, Stadspromotie en Recreatie & toerisme.

Nevenactiviteiten

Politieke partijGroenLinks

Mr. Drs. Anita Vergouwe

Vergouwe
contactgegevens en taken Mr. Drs. Anita Vergouwe
FunctieGemeentesecretaris
E-mail adresa.vergouwe@gorinchem.nl