Home > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad van Gorinchem. Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Op deze pagina leest u of u mag stemmen en wat u daarvoor nodig heeft.

Wie mag stemmen

Bekijk wie mogen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad op 21 maart 2018. Op dezelfde dag wordt er ook gestemd in een raadgevend referendum. Als u bij beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u thuis 2 stempassen. Niet iedereen mag voor beide verkiezingen stemmen. Voor het raadgevend referendum is bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit nodig. Lees meer hierover op de pagina Raadgevend referendum op 21 maart.

Stempas krijgen

Als u mag stemmen dan staat u in het kiesregister van de gemeente Gorinchem en krijgt u automatisch uw stempas opgestuurd. De pas ontvangt u op donderdag 22 februari.

Kandidatenlijst

Alle politieke partijen en kandidaten die meedoen met de verkiezing in Gorinchem vindt u op de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 2018. Deze worden (landelijk) op 8 maart bezorgd.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen, neemt u mee:

  • Uw stempas
  • Uw legitimatiebewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 22 maart 2013 of later)

Extra meenemen als u ook voor een ander stemt (volmacht)

Gaat u ook de stem van iemand anders uitbrengen? Dan heeft u het volgende nodig:

  • De ingevulde achterkant van een stempas met de kopie van de legitimatie van degene voor wie u de stem uitbrengt of de schriftelijke volmacht van degene voor wie u de stem uitbrengt.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u op 7 maart 2018 geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16 maart 2018 zijn ontvangen. Het mondelinge verzoek moet uiterlijk op 20 maart 2018 om 12.00 uur zijn gedaan.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand machtigen. Zo kunt u iemand anders voor u laten stemmen bij de verkiezing.

Stembureaus: locaties en openingstijden

Op uw stempas staat het stembureau waarin u bent ingedeeld. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau u stemt. Bekijk hiervoor het overzicht van de stembureaus in Gorinchem. Deze staan ook vermeld op de kandidatenlijst die u nog ontvangt. De stembureaus zijn op de dag van de verkiezingen geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Stemmen in een andere gemeente

Mag u als inwoner van Gorinchem stemmen voor de gemeenteraad? Dan kunt u alleen in de gemeente Gorinchem stemmen. Voor het raadgevend referendum kunt u wel in een andere gemeente stemmen. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt met deze pas in heel Nederland stemmen.