Home > Inwoners > Dienst Gezondheid en Jeugd

Dienst Gezondheid en Jeugd

Heeft u vragen over een van de volgende  zaken?

 • Informatie reizigers en vaccinatie afsprakenbalie
 • Seksualiteit vragen SOA poli
 • Infectieziekten
 • Milieu en Gezondheid
 • Jeugd en onderwijs Leerplicht/voortijdig schoolverlaten
 • Zorg overlast en huiselijk geweld
 • Gezond leven
 • Rampen en crisis

Kijk op www.dienstgezondheidjeugd.nl of bel (078) 77 08 500

De dienst Gezondheid en Jeugd is voor de gemeente Gorinchem de samenwerking- en uitvoeringspartner op het terrein van Volksgezondheid, Leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast voert de dienst een aantal specifieke preventieve gezondheidsprogramma’s uit:

 • het ontwikkelen van een gezond gewicht bij volwassenen en kinderen
 • het tegen gaan van overmatig alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 in het programma “Verzuip jij je toekomst “? 
 • mentale weerbaarheid. 

De dienst Gezondheid en Jeugd voert de programma’s in samenwerking met een aantal lokale organisaties uit. Een van de uitvoeringspartners is Gorinchem Beweegt, zie www.gorinchembeweegt.nl