Home > Inwoners > Meldingen & klachten

Meldingen & klachten

 • Maak een melding

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of afgevallen bladeren. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

 • Ongediertebestrijding

  In verband met de sterk veranderende regel- en wetgeving bestrijdt Reinigingsdienst Waardlanden (namens de gemeente Gorinchem) sinds 1 januari 2016 geen ongedierte meer. Hebt u overlast van ongedierte zoals ratten, muizen, zilvervisjes, vlooien of wespen in of om uw huis? U moet dan zelf een bestrijder inschakelen.

 • Rioolverstopping

  Als het riool verstopt is op uw eigen grond, moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

 • Straatverlichting

  U meldt een storing aan de straatverlichting niet bij de gemeente maar bij Bureau Openbare Verlichting:

  • via de website www.bureau-ovl.nl
  • heeft u geen internet, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met (0184) – 63 07 08
 • Klachten

  Bent u ontevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

 • Bezwaar maken tegen een beslissing

  Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u een brief schrijven met uw bezwaren.