Home > Inwoners > Nieuwbouw projecten > Mollenburg

Mollenburg

De voormalige sportgebieden worden herontwikkeld tot woongebied. De ontwerpen die ooit zijn gemaakt onder de naam ‘tuinen van Mollenburg’ zijn herzien en aangepast aan de huidige vraag van de markt. Dat worden waarschijnlijk circa 150 koopwoningen in de goedkopere en middeldure klasse. De ontwikkeling hiervan start in 2016.