Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Rioolreiniging en inspectie in diverse wijken

  Tussen 19 juni en 20 juli wordt het hoofdriool in de volgende wijken gereinigd en geïnspecteerd: Lingewijk,incl Concordiaweg, Dalem Donk, Woelse Donk, Merwe Donk, Industrieterrein Oost I, en een gedeelte van Laag Dalem gelegen tussen de Lingsesdijk, Van Andel Spruytlaan, Cissy van Marxveldstraat, Klinkenbijlpad en Annie Beintempad.

 • Schoonmaken gft containers

  De gemeente Gorinchem laat uw gft-container weer gratis schoonmaken. De eerste ronde was op 5 juni; de tweede ronde is op dinsdag 19 juni.

 • Gorinchem zet in op een dementievriendelijke gemeente

  Op maandag 18 juni vindt een bijeenkomst plaats in de Lingewijk over dementie

 • Binnenkort start maaiwerkzaamheden bloemrijkgras

  De gemeente start op korte termijn met het maaien van zogenaamd bloemrijkgras.

 • Doe mee met de fairtrade werkgroep!

  De gemeente wil samen met een werkgroep het gebruik van fairtrade producten in Gorinchem stimuleren en meer bekendheid geven aan fairtrade.

 • Portefeuilleverdeling college B&W

  De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van B&W van Gorinchem is bekend. De focus van het college ligt de komende vier jaar op de grote onderwerpen: Duurzaamheid & Energietransitie, Zorg, Mobiliteit, Bestuurscultuur en Stadsontwikkeling / groei.

 • Gevonden of verloren voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp kwijtgeraakt in Gorinchem? Dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Gorinchem of zelf registreren via www.verlorenofgevonden.nl.

 • Jaarstukken 2017 online in te zien

  Elk jaar legt de gemeente in de jaarstukken verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen. U kunt nu de jaarstukken 2017 ook online inkijken.

 • Vier wethouders klaar voor installatie

  Vanavond besluit de gemeenteraad over de benoeming van de nieuwe wethouders. Om 19.30 uur start de vergadering in de raadszaal.

 • Lintjesregen in Gorinchem

  Op donderdag 26 april kregen vier Gorcummers een Koninklijke onderscheiding in het kader van Koningsdag. Een trotse burgemeester Reinie Melissant heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen de vier decorandi mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn allen benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Groen licht voor Groote Haar

  Woensdag 25 april 2018 sprak de Raad van State zich uit over de beroepen tegen de bestemmingsplannen voor bedrijventerrein Groote Haar, de windmolens en de aansluiting op de A27 bij Scheiwijk. De Raad van State achtte alle beroepen van deze partijen niet gegrond. De plannen van de  gemeenten Giessenlanden en Gorinchem voldoen op alle punten aan de eisen van goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de gemeenten kunnen starten met de gebiedsontwikkeling.

 • Brand in appartement Syndion-locatie Vismarkt

  Vanmorgen is er brand geweest in een appartement van de Syndion-locatie, aan de Vismarkt in Gorinchem. Daarbij is een bewoner overleden. Overige bewoners en medewerkers zijn op tijd in veiligheid gebracht. Voor medewerkers en cliënten is er slachtofferhulp.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gorinchem

  Tijdens een speciale zitting op vrijdagochtend 23 maart 10.00 uur maakte de voorzitter van het Hoofd Stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem bekend.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen en referendum

  De gemeente Gorinchem heeft de gemeenteraadsverkiezing afgesloten met een opkomstpercentage van 51,19%.

 • Ontwikkelingen duurzaam bedrijventerrein Groote Haar

  De gemeente Gorinchem werkt aan de duurzame gebiedsontwikkeling Groote Haar. In het gebied ten noorden van Gorinchem komt een regionaal duurzaam bedrijventerrein van 37 hectare, 2 windmolens  en een aansluiting op de A27 voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Voor de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens kiest het college van b&w voor Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg. De windmolens van Eneco en De Knotwilg leveren stroom aan de bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein Groote Haar en aan de inwoners van de gemeente Gorinchem.

 • Burenoverlast? Buurtbemiddeling Gorinchem helpt!

  De gemeente is het project Buurtbemiddeling gestart. Buurtbemiddeling helpt u om een burenruzie vroegtijdig op te lossen.

 • Meer nieuws

Archief