Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Maandagmarkt 20 en 27 augustus op Stadhuisplein

  Op maandag 20 augustus en 27 augustus is de Maandagmarkt op het Stadhuisplein. Dat betekent ook dat u vanaf zondagnacht niet meer mag parkeren op het stadhuisplein, of daar de laadpalen gebruiken.

 • Extra veerdiensten tijdens Zomerfeesten

  Van dinsdag 21 augustus tot en met zaterdag 25 augustus verzorgt Riveer weer extra afvaarten van en naar Gorinchem tijdens de Zomerfeesten. Let op: tickets moet u vooraf kopen en kunt u niet aan boord kopen.

 • Schoonmaken gft containers

  De gemeente Gorinchem laat 28 augustus of 11 september uw gft-container weer gratis schoonmaken. Kijk voor de juiste datum op uw persoonlijke afvalkalender op www.waardlanden.nl.

 • Gratis fietsenstallingen tijdens Zomerfeesten

  Op de fiets naar de Zomerfeesten? Goed idee! Zorg wel dat u uw fiets op de aangewezen -gratis- plekken stalt.

 • Geen steigers, container, verhuiswagen etc in binnenstad tijdens zomerfeesten

  Tijdens de zomerfeesten van 20 tot en met 26 augustus mag er in de binnenstad geen verhuiswagen, steiger, container, bouwkeet of een ander tijdelijk object op de openbare weg (ruimte) geplaatst worden.

 • Gevonden of verloren voorwerpen

  Heeft u een voorwerp gevonden of bent u een voorwerp verloren in Gorinchem? Dan kunt u dit zelf registreren of zoeken naar uw verloren voorwerp via www.verlorenofgevonden.nl.

 • Mogelijke fout in uw paspoort of identiteitskaart

  Heeft u een reisdocument aangevraagd in de periode 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018, dan kan daar een productiefout in zitten. Het reisdocument is wel gewoon geldig en kunt u dus gewoon gebruiken om te reizen.

 • Zomerprogramma voor jeugd Gorinchem

  Ook dit jaar is er weer het Zomerprogramma voor alle jeugd in Gorinchem. Er is een gevarieerd activiteitenaanbod georganiseerd door 23 Gorcumse organisaties.

 • Camera-auto’s van CycloMedia in Gorinchem

  In opdracht van de gemeente rijden er vanaf half juli camera-auto’s van CycloMedia rond in Gorinchem.

 • Portefeuilleverdeling college B&W

  De portefeuilleverdeling van het nieuwe college van B&W van Gorinchem is bekend. De focus van het college ligt de komende vier jaar op de grote onderwerpen: Duurzaamheid & Energietransitie, Zorg, Mobiliteit, Bestuurscultuur en Stadsontwikkeling / groei.

 • Vier wethouders klaar voor installatie

  Vanavond besluit de gemeenteraad over de benoeming van de nieuwe wethouders. Om 19.30 uur start de vergadering in de raadszaal.

 • Lintjesregen in Gorinchem

  Op donderdag 26 april kregen vier Gorcummers een Koninklijke onderscheiding in het kader van Koningsdag. Een trotse burgemeester Reinie Melissant heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen de vier decorandi mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn allen benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau

 • Groen licht voor Groote Haar

  Woensdag 25 april 2018 sprak de Raad van State zich uit over de beroepen tegen de bestemmingsplannen voor bedrijventerrein Groote Haar, de windmolens en de aansluiting op de A27 bij Scheiwijk. De Raad van State achtte alle beroepen van deze partijen niet gegrond. De plannen van de  gemeenten Giessenlanden en Gorinchem voldoen op alle punten aan de eisen van goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de gemeenten kunnen starten met de gebiedsontwikkeling.

 • Brand in appartement Syndion-locatie Vismarkt

  Vanmorgen is er brand geweest in een appartement van de Syndion-locatie, aan de Vismarkt in Gorinchem. Daarbij is een bewoner overleden. Overige bewoners en medewerkers zijn op tijd in veiligheid gebracht. Voor medewerkers en cliënten is er slachtofferhulp.

 • Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gorinchem

  Tijdens een speciale zitting op vrijdagochtend 23 maart 10.00 uur maakte de voorzitter van het Hoofd Stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem bekend.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen en referendum

  De gemeente Gorinchem heeft de gemeenteraadsverkiezing afgesloten met een opkomstpercentage van 51,19%.

 • Ontwikkelingen duurzaam bedrijventerrein Groote Haar

  De gemeente Gorinchem werkt aan de duurzame gebiedsontwikkeling Groote Haar. In het gebied ten noorden van Gorinchem komt een regionaal duurzaam bedrijventerrein van 37 hectare, 2 windmolens  en een aansluiting op de A27 voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Voor de ontwikkeling en exploitatie van de windmolens kiest het college van b&w voor Eneco en energiecoöperatie De Knotwilg. De windmolens van Eneco en De Knotwilg leveren stroom aan de bedrijven die zich vestigen op het bedrijventerrein Groote Haar en aan de inwoners van de gemeente Gorinchem.

 • Burenoverlast? Buurtbemiddeling Gorinchem helpt!

  De gemeente is het project Buurtbemiddeling gestart. Buurtbemiddeling helpt u om een burenruzie vroegtijdig op te lossen.

 • Meer nieuws

Archief