Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Werkzaamheden Groenmarkt week vertraagd

  In het voorjaar richt de gemeente een gedeelte van de Groenmarkt/ Achter de Kerk opnieuw in. Aannemingsbedrijf C-Infra start dinsdag 6 maart met de werkzaamheden. Vanwege de verwachte vorst is dit een week later dan gepland.

 • Kleine hoeveelheid asbest komt vrij bij schoorsteenbrand in Dalem

  Zaterdagnacht 17 februari heeft er een schoorsteenbrand plaatsgevonden in een huis op de Beatrixlaan 56 in Dalem. Daarbij is zeer lokaal een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. 

 • College geeft voorrang aan groei en bereikbaarheid van Gorinchem

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren voorrang te geven aan de groei en de bereikbaarheid van Gorinchem. Dit doet ze naar aanleiding van de in 2017 aangeboden Visie van de stad.

 • Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

  Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad van Gorinchem. Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden.

 • Start bouw hotel Buiten de Waterpoort

  De bouw van het hotel op de locatie Buiten de Waterpoort is gestart. Desondanks worden via sociale media veel onjuistheden over de stand van zaken gecommuniceerd. Dit betreurt de gemeente zeer.

 • Hoge Brug langer afgesloten

  De schade aan de Hoge Brug in Gorinchem is groter dan eerder ingeschat. De reparatiewerkzaamheden duren nog zeker tot in februari 2018. Deze periode is de Hoge Brug afgesloten voor weg- en scheepvaartverkeer. Het wegverkeer kan via de Korte Brug de binnenstad bereiken.

 • Is uw huis al goed geïsoleerd?

  Is uw huis nog niet goed geïsoleerd, dan is dit uw kans: met de groepsaankoop isolatie krijgt u extra inkoopvoordeel op het isoleren van uw woning.

 • Regeling huishoudelijke hulp toelage ook in 2018

  Inwoners met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning, inwoners met een beperking en mantelzorgers, kunnen ook in 2018 gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HTT). Met deze regeling kunt u huishoudelijke ondersteuning inkopen met korting.

 • Houtrook

  De gemeente heeft verschillende klachten ontvangen over hinder door houtrook. Hoe kunnen we samen de overlast van ‘meeroken’ beperken?

 • Uitkomsten inspraakprocedure nieuw winkeltijdenbeleid

  De gemeenteraad neemt op 14 december 2017 een beslissing over het winkeltijdenbeleid voor volgend jaar. In oktober liep de inspraakprocedure af voor de gewenste winkeltijden op zon- en feestdagen in Gorinchem. Wat heeft de inspraakprocedure zoal opgeleverd?

 • Resultaten aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort bekend

  De gemeente ontving eind oktober de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over het inpassen van archeologische vondsten in de vloer van het toekomstige hotel op de locatie Buiten de Waterpoort. Wanneer zijn de resultaten openbaar?

 • Burenoverlast? Buurtbemiddeling Gorinchem helpt!

  De gemeente is het project Buurtbemiddeling gestart. Buurtbemiddeling helpt u om een burenruzie vroegtijdig op te lossen.

 • Volg via Facebook het werk aan de weg Gorinchem Oost

  In Gorinchem Oost wordt de komende tijd een reeks ingrijpende infrawerkzaamheden en verkeersmaatregelen uitgevoerd. Doel is om de verkeersafwikkeling van en naar de A15 te verbeteren en de verkeersdoorstroming in dit deel van de stad te bevorderen.

 • Meer nieuws

Archief