Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Schedel gestolen van archeologische vindplaats Groenmarkt

  Op 16 november ontdekten archeologen dat er een schedel is gestolen van de archeologische vindplaats Groenmarkt.

 • Uitkomsten inspraakprocedure nieuw winkeltijdenbeleid

  De gemeenteraad neemt op 14 december 2017 een beslissing over het winkeltijdenbeleid voor volgend jaar. In oktober liep de inspraakprocedure af voor de gewenste winkeltijden op zon- en feestdagen in Gorinchem. Wat heeft de inspraakprocedure zoal opgeleverd?

 • Resultaten aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort bekend

  De gemeente ontving eind oktober de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over het inpassen van archeologische vondsten in de vloer van het toekomstige hotel op de locatie Buiten de Waterpoort. Wanneer zijn de resultaten openbaar?

 • Raad stelt Begroting 2018 vast

  Op donderdag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting 2018 vastgesteld.

 • Start archeologisch onderzoek Groenmarkt

  Dinsdagochtend 7 november start aannemersbedrijf De Visser met het graven van het eerste gat voor de bomen die in het voorjaar geplaatst worden op de Groenmarkt. Archeologische dienst Hollandia start die dag ook met het archeologisch onderzoek.

 • Burenoverlast? Buurtbemiddeling Gorinchem helpt!

  De gemeente is het project Buurtbemiddeling gestart. Buurtbemiddeling helpt u om een burenruzie vroegtijdig op te lossen.

 • Herinrichting Het Eind

  De gemeenteraad behandelde 28 september de uitkomsten van de diverse inspraakmomenten over Het Eind. Hieruit blijkt dat met name de gehele of gedeeltelijke afsluiting van de Tolsteeg een discussiepunt is.

 • Foto's welkomstavond nieuwe inwoners

  Dinsdagavond 26 september was weer de jaarlijkse avond voor nieuwe inwoners van de gemeente Gorinchem. De opkomst was hoog: bijna 200 nieuwe Gorcumers kwamen naar Buiten de Waterpoort voor de informatiemarkt en kregen een vaartocht aangeboden op de veerboten van Riveer.

 • Volg via Facebook het werk aan de weg Gorinchem Oost

  In Gorinchem Oost wordt de komende tijd een reeks ingrijpende infrawerkzaamheden en verkeersmaatregelen uitgevoerd. Doel is om de verkeersafwikkeling van en naar de A15 te verbeteren en de verkeersdoorstroming in dit deel van de stad te bevorderen.

 • Meer nieuws

Archief