Home > Inwoners > Nieuws > Belastingaanslag en WOZ beschikking

Belastingaanslag en WOZ beschikking

RSS
Dit item is verlopen op 31-05-2017.
huisje met euroteken

Rond 26 januari ontvangt u als inwoner en/of ondernemer van Gorinchem weer het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het biljet treft u ook een Waarde Onroerende Zaak (WOZ) beschikking aan.

Voor vragen over belastingen of de WOZ beschikking zijn aparte telefoonnummers beschikbaar:

Belastingaanslag

  • Heeft u vragen, wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag of een formulier voor kwijtschelding dan wel automatische incasso aanvragen, bel dan 14 0183

WOZ

  • Heeft u vragen of wilt u bezwaar maken tegen de WOZ, bel dan (0183) 65 93 99

Als u belt dan nemen we samen met u de aanslag en/of WOZ beschikking door en krijgt u extra uitleg of advies. Als blijkt dat uw bezwaren terecht zijn, wordt uw aanslag en/of WOZ waarde direct aangepast en is indienen van een bezwaar niet meer nodig. Bent u niet tevreden dan kunt u altijd nog schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Zorg er wel voor dat u dit binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet doet.

Bezwaar maken kan ook digitaal of schriftelijk. Digitaal gaat met een bezwaarformulier waar u DigiD voor nodig heeft. Kijk voor meer informatie bij gemeentelijke belastingen. Daar kunt u bijvoorbeeld ook uw het taxatieverslag van uw woning inzien of formulieren downloaden.

Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

WOZ-beschikkingen bij huurwoningen

Sinds vorig jaar ontvangt u, als u huurder van een woning bent, een beschikking met de waarde van uw huurwoning. Dit houdt verband met wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd. De gemeente heeft geen informatie of een huurwoning een sociale huurwoning is of in de vrije sector wordt verhuurd. Daarom ontvangen alle huurders een WOZ beschikking.

Meer informatie over de gevolgen van de wijzigingen in het puntensysteem kunt u verkrijgen bij uw verhuurder of via www.huurcommissie.nl