Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

RSS
Dit item is verlopen op 22-03-2018.
stembureau

Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad van Gorinchem. Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden.

U kunt tussen 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen. Vergeet daarbij niet uw stempas en uw legitimatiebewijs mee te nemen. Het legitimatiebewijs mag 5 jaar verlopen zijn. U kunt niet stemmen zonder stempas en legitimatiebewijs.

In de gemeente Gorinchem kunt u stemmen in ieder stembureau. Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Meer informatie vindt u op de pagina Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018