Home > Inwoners > Nieuws > Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018

RSS
stembureau

Op woensdag 21 maart is de verkiezing van de gemeenteraad van Gorinchem. Op deze dag wordt ook het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden.

U kunt tussen 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen. Vergeet daarbij niet uw stempas en uw legitimatiebewijs mee te nemen. Het legitimatiebewijs mag 5 jaar verlopen zijn. U kunt niet stemmen zonder stempas en legitimatiebewijs.

In de gemeente Gorinchem kunt u stemmen in ieder stembureau. Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau vermeld, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Meer informatie vindt u op de pagina Gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum 2018