Home > Inwoners > Nieuws

Nieuws

RSS
 • Wijziging inzamelen afval

  Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag en daarom worden de papiercontainers deze week op zaterdag 27 mei geleegd. Zorg dat uw papiercontainer voor 7.30 uur klaarstaat.

 • Camera-auto’s van CycloMedia in Gorinchem

  In opdracht van de gemeente rijden er in de hele maand juni camera-auto’s van CycloMedia rond in Gorinchem.

 • Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

  De gemeente is in april gestart met het bestrijden van onkruid. Dit gaat op een milieuvriendelijke wijze. Door onkruid te bestrijden met borstelen, heet water en hete lucht, hoeven we geen chemische middelen in te zetten.

 • Rioolreiniging in diverse wijken

  Tussen 22 mei en 21 juli  wordt het hoofdriool in de volgende wijken gereinigd en geïnspecteerd: Benedenstad, Dalem, Industrieterrein Oost II en de Haarwijk (gebied tussen de Karel de Vijfdelaan, Wilem van Arkellaan, Molenburgseweg en de Grote Haarsekade).

 • Praktisch verkeersexamens voor leerlingen groep 7/8

  Op woensdag 17 en maandag 29 mei vinden in Gorinchem weer de praktische fietsverkeersexamens plaats.

 • Aanmelden nieuwsbrief verbreding A27 tussen Houten en Hooipolder

  Wilt u niets missen van de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder? Meld u zich dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

 • Algemene graven "De Haarhof" geruimd in voorjaar 2018

  De termijn van tien jaar waarvoor de algemene grafruimten op "De Haarhof" destijds beschikbaar zijn gesteld, is verlopen. Het verlengen van deze huurtermijnen is niet mogelijk.

 • 29 vrije bouwkavels in Mollenburg

  In het woongebied Tuinen van Mollenburg komen, in vier fases, 29 vrije bouwkavels beschikbaar waarop particulieren zelf hun woning kunnen bouwen. De uitgifte van de 7 bouwkavels behorend bij fase 1 is deze maand gestart. U kunt zich inschrijven tot 31 mei 2017.

 • Rapport archeologische vondsten Buiten de Waterpoort

  Het evaluatierapport van het archeologisch onderzoek in het kader van de vergunningsprocedure voor de bouw van een hotel Buiten de Waterpoort is bekend. Voornaamste conclusie en aanbevelingen: de aangetroffen verdedigingswerken zijn behoudenswaardig en geadviseerd wordt deze zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk het bouwplan hierop aan te passen.

 • Hoe ervaart u uw Wmo-ondersteuning?

  In mei voert de gemeente Gorinchem het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek uit onder de Wmo cliënten. In het onderzoek vragen we onder andere naar de ervaringen over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning oplevert.

 • Sluitingstijden stadhuis

  In verband met de komende feestdagen zijn het stadhuis en het Werkplein op de volgende dagen gesloten:

 • Vestingwallen Gorinchem mogelijk op UNESCO Werelderfgoedlijst

  Gorinchem steunt de nominatie voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) om - als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam - te worden opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

 • Het Jonge Helden Café: speciaal voor jonge mantelzorgers

  Elke laatste woensdagavond van de maand is er speciaal voor jonge mantelzorgers Het Jonge Helden Café. Woensdag 29 maart is het voor de eerste keer.

 • Belastingaanslag en WOZ beschikking

  Rond 26 januari ontvangt u als inwoner en/of ondernemer van Gorinchem weer het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op het biljet treft u ook een Waarde Onroerende Zaak (WOZ) beschikking aan.

 • Profielschets nieuwe burgemeester

  De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Gorinchem heeft de profielschets voor de vacature van een nieuwe burgemeester vastgesteld.

 • Gemeente Gorinchem verlaagt eigen bijdrage Wmo

  Wmo cliënten gaan vanaf 2017 een lagere eigen bijdrage betalen. Het college heeft dit besloten.

 • Meer nieuws

Archief