Home > Inwoners > Nieuws > Herinrichting Het Eind

Herinrichting Het Eind

RSS
Dit item is verlopen op 30-11-2017.
Impressie herinrichting Het Eind Gorinchem

De gemeenteraad behandelde 28 september de uitkomsten van de diverse inspraakmomenten over Het Eind. Hieruit blijkt dat met name de gehele of gedeeltelijke afsluiting van de Tolsteeg een discussiepunt is.

De raad gaf in de vergadering aan dat zij een besluit wil nemen en het participatietraject nu als afgerond beschouwen. Het college is opdragen met een voorstel voor een herinrichting te komen met extra aandacht voor de parkeersituatie en mogelijke gevolgen voor de verkeerscirculatie. De raad neemt hier in het eerste kwartaal 2018 een besluit over.

Conclusie

De conclusie van de inspraakmomenten:

  • Bewoners waarderen de huidige inrichting met een 7.
  • Men ziet verbetermogelijkheden met een ‘shared-space’ inrichting, waarbij alle verharding op één niveau wordt gebracht. Dit accentueert het verblijfskarakter waardoor het prettiger en makkelijker lopen en fietsen is.
  • Bewoners zien het opheffen van parkeerplaatsen als een verbetering, mits dat past in het parkeerbeleid voor de hele binnenstad.

Om het gewenste verblijfskarakter met een bijpassende inrichting te kunnen realiseren, moet de verkeersdrukte op Het Eind afnemen. Dat kan alleen door de Tolsteeg geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hierover zijn de meningen sterk verdeeld.

De uitgebreide conclusie staat op www.eindgoedalgoedgorinchem.nl.

Inspraakproces

Het Eind heeft een prominente plek in onze binnenstad. Het is de toegang vanaf het water naar de stad, de verbinding tussen de boven- en benedenstad en een authentiek decor dat een beeld geeft van de rijke historie van de stad. De gemeente heeft het voornemen deze straat opnieuw in te richten en betrok bewoners intensief bij dit plan. In oktober 2016 konden bewoners hun mening geven over de huidige inrichting van Het Eind en hun wensen doorgeven. Deze informatie vertaalde de gemeente naar een ontwerp voor de mogelijke herinrichting. Dit ontwerp presenteerde de gemeente in april 2017. Opnieuw konden bewoners hier hun mening geven. Met al deze resultaten is een inrichtingsvoorstel gemaakt dat is gepresenteerd aan de gemeenteraad.