Home > Inwoners > Nieuws > Inspraak winkelopeningstijden

Inspraak winkelopeningstijden

RSS
Dit item is verlopen op 26-10-2017.
Winkelstraat

Vanaf 4 tot en met 25 oktober vindt de inspraakprocedure plaats voor de gewenste winkeltijden op zon- en feestdagen in Gorinchem. Het voorstel van het college bestaat uit drie uiteenlopende scenario’s. Wilt u reageren? Dat kan schriftelijk of mondeling.

Aanleiding

Het voorstel is mede gebaseerd op de resultaten van het in juni jl. door een extern bureau gehouden onderzoek naar winkeltijden. Daarbij werden zowel consumenten (inwoners, omwonenden en bezoekers) als winkeliers ondervraagd. Het onderzoek winkelopeningstijden gemeente Gorinchem, een presentatie van de resultaten van dit onderzoek en een samenvatting kunt u downloaden via de links aan het einde van deze pagina.

Scenario’s

Scenario A: per winkelgebied wordt maximaal 15 keer vrijstelling verleend om winkels te openen op zon- en feestdagen per jaar. Op welke zondagen in een winkelgebied daarvan gebruik wordt gemaakt, mag per winkelgebied zelf worden bepaald. Dit alles geldt ook voor supermarkten en de perifere detailhandel zoals bijvoorbeeld Spijksepoort en Karwei. In feite is dit identiek aan de huidige situatie met het verschil dat geen onderscheid meer wordt gemaakt ten aanzien van het aantal vrijstellingen tussen binnenstad (nu 15) en de overige winkelgebieden (nu 12).

Scenario B: het wordt toegestaan dat alle winkels elke laatste zondag in de maanden januari tot en met november open zijn en op alle zondagen in de maand december, met uitzondering van beide kerstdagen. De keuze op welke zondag open te gaan, is in dit geval dus beperkt. Daarnaast wordt volgens dit scenario supermarkten en de perifere detailhandel mogelijkheid geboden om elke zondag, het gehele jaar door, de deuren te openen.

Scenario C: alle winkels (inclusief supermarkten en de perifere detailhandel) in Gorinchem mogen het gehele jaar door elke zondag open zijn. In alle drie scenario’s geldt op de zondag een openingstijd van 12:00 tot 17:00 uur.

In bijgaand inspraakstuk “Voorstel winkeltijdenbeleid” staat meer informatie over de drie scenario’s A, B en C.

Reageren

  • Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Gorinchem, t.a.v. team Vergunningen, Postbus 108, 4200AC Gorinchem, onder vermelding van “inspraak winkeltijden”.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer A. Bil van het team Vergunningen via telefoonnummer: 14 0183
  • Per e-mail : gemeente@gorinchem.nl  graag in het onderwerp “inspraak winkeltijden” vermelden.

Verdere besluitvorming

Na de inspraaktermijn neemt het college, mede op basis van alle reacties, een besluit over het voorstel dat de raad wordt voorgelegd. De raad neemt op 14 december een definitief besluit.