Home > Inwoners > Nieuws > Maatregelen vanwege verwacht hoog water

Maatregelen vanwege verwacht hoog water

RSS
Dit item is verlopen op 02-02-2018.
Dalempoort wordt dichtgemaakt

Waterschap Rivierenland verwacht hoge waterstanden in de omgeving van Gorinchem. Dit vanwege het vele rivierwater dat vanuit Duitsland, via de Merwede, het gebied in komt. Om overlast door het water te voorkomen, neemt de gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen.

Hoe lang deze maatregelen van kracht blijven, is afhankelijk van de waterstanden. We houden de situatie goed in de gaten en werken hierbij samen met het waterschap en Riveer.

Dalempoort dicht

Dinsdag 9 januari 2018 om 8.00 uur sluit de gemeente (de coupure bij) de Dalempoort. Voetgangers kunnen hierdoor geen gebruik maken van de Dalempoort.

Waarschuwingsborden Buiten de Waterpoort

De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij parkeerterrein Buiten de Waterpoort om gebruikers te attenderen op mogelijk wateroverlast op het terrein. Parkeren is op eigen risico. Indien nodig, sluiten we het terrein af.