Home > Inwoners > Nieuws > Ondernemers binnenstad stemmen voor of tegen fonds

Ondernemers binnenstad stemmen voor of tegen fonds

RSS
bankbiljetten

Van 1 tot en met 30 juni kunnen de ondernemers in de binnenstad hun stem uitbrengen voor of tegen het BIZ-fonds. Dit is een ondernemersfonds waaraan alle ondernemers (gebruikers en eigenaren) binnen een vastgestelde zone in de binnenstad bijdragen en gezamenlijk investeren in activiteiten die een economische impuls aan de binnenstad geven.

Waarom invoering van dit ondernemersfonds?

Het is niet meer vanzelfsprekend dat de consument naar onze binnenstad komt. Dit geldt overigens voor vrijwel alle steden in Nederland. Ook andere steden zetten zich extra in om bezoekers naar hun steden te trekken. Gorinchem kan hierbij niet achterblijven. Een individuele ondernemer kan hier weinig aan doen. Maar wat alleen niet lukt, kan wel samen worden bereikt. Door samen te werken, kan het verschil worden gemaakt en er voor worden gezorgd dat het winkelend publiek graag in Gorinchem blijft komen.

Rol van de gemeente

De BIZ is een op de Wet op de Bedrijveninvesteringszone gebaseerd fonds van ondernemers, voor ondernemers. Op basis van deze wet heeft de gemeente twee wettelijke verplichtingen, te weten:

  1. het verzorgen van de draagvlakmeting;
  2. de inning van de BIZ-bijdragen en zorgen dat de opbrengst bij de BIZ-stichting terechtkomt.

Naast de ondernemers zet ook de gemeente zich extra in om meer bezoekers naar de stad te trekken. Sinds 2016 wordt extra budget ingezet voor marketing & promotie en vanaf 2018 zal extra worden ingezet op verdere verbetering van de uitstraling van de stad.