Home > Inwoners > Nieuws > Raad stelt Begroting 2018 vast

Raad stelt Begroting 2018 vast

RSS
Dit item is verlopen op 13-12-2017.
Burgemeer Melissant ontvangt motie budget Visie van de stad

Op donderdag 9 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting 2018 vastgesteld.

De raad is akkoord gegaan met het voorstel om in de periode 2018-2021 een bedrag van ongeveer € 10 miljoen te investeren in de stad. Dit bedrag is onder andere voor:

 • huisvesting onderwijs
 • duurzaamheid
 • stadspromotie het vestingplan
 • het speelruimteplan

Hier bovenop komen nog bedragen in het kader van infrastructuur en mobiliteit.

De raad bracht drie wijzigingen (amendementen) op de begroting in stemming. Verder heeft de raad 17 moties (verzoeken) ingediend. Medewerkers van de afdeling Financiën gaan nu onderzoeken hoe er uitvoering gegeven kan worden aan de aangenomen verzoeken. Zij informeren de gemeenteraad hierover op (korte) termijn.

Amendementen

 • Ingediend door de fractie PvdA: hart Veilig Wonen en Hartslag Nu (besluit hierover is uitgesteld)
 • Ingediend door de fracties D66, PvdA, CDA, Gorcum Actief en fractie Hoogesteger: ruim baan voor HBO initiatieven (aangenomen)
 • Ingediend door alle fracties: visie van de Stad (aangenomen)

Moties

 • Ingediend door alle fracties: visie van de Stad (aangenomen)
 • Ingediend door de fractie PvdA: rentedaling (verworpen)
 • Ingediend door de fractie PvdA: gratis openbaar vervoer voor ouderen (verworpen)
 • Ingediend door de fractie PvdA: beter onderhoud en sanitaire voorzieningen voor volkstuincomplexen (verworpen)
 • Ingediend door de fracties VVD, Stadsbelang en Gorcum Actief: afschaffen hondenbelasting (verworpen)
 • Ingediend door de fractie SP: moestuin (ingetrokken)
 • Ingediend door de fractie SP: wildplassen (ingetrokken)
 • Ingediend door de fractie SP: Belgisch aanplakbeleid (verworpen)
 • Ingediend door de fractie SP: woningen in het belastingkantoor (verworpen)
 • Ingediend door de fracties SP en CU-SGP: evaluatie coffeeshop (aangenomen)
 • Ingediend door alle fracties: cofinanciering fiets (aangenomen)
 • Ingediend door de fractie GroenLinks: pilot wietteelt (verworpen)
 • Ingediend door de fractie Gorcum Actief: onderzoek toeristenbelasting (verworpen)
 • Ingediend door de fractie Gorcum Actief: uitplaatsing bewoners Van Zomerenlaan en de Pauwstraat (verworpen)
 • Ingediend door de fracties Hoogesteger en GroenLinks: trouwen waar met en door wie je wilt (aangenomen)
 • Ingediend door de fracties Hoogesteger: verlagen hondenbelasting (aangenomen)

Alle amendementen en moties vindt u onder Bestuur & Organisatie > Vergaderingen gemeenteraad. Kijk dan bij 9 november 2017.

Begroting 2018

Uitgebreide informatie over de begroting 2018: begroting.gorinchem.nl