Home > Inwoners > Nieuws > Regeling huishoudelijke hulp toelage ook in 2018

Regeling huishoudelijke hulp toelage ook in 2018

RSS
Dit item is verlopen op 31-03-2018.
Oudere dame krijgt hulp in de keuken

Inwoners met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning, inwoners met een beperking en mantelzorgers, kunnen ook in 2018 gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HTT). Met deze regeling kunt u huishoudelijke ondersteuning inkopen met korting.

Wmo-cliënten en mantelzorgers kunnen maximaal 4 uur per 4 weken inkopen. Voor inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening geldt een maximum van 8 uur per 4 weken.

De kosten

Een deel van de kosten betaalt de aanvrager rechtstreeks aan de zorgaanbieder, het andere deel betaalt de gemeente. Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning betalen € 7,50 per uur. Mantelzorgers en inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening € 10,00 per uur.

Aanvragen

Wmo-cliënten kunnen extra uren direct inkopen bij hun eigen zorgaanbieder.

Mantelzorgers en inwoners met een beperking doen dit via het aanvraagformulier op www.gorinchem.nl

Contact

Heeft u voor vragen over de regeling, neem dan contact op met het Wmo zorgloket: