Home > Inwoners > Nieuws > Start aanleg waterpark Mollenburg

Start aanleg waterpark Mollenburg

RSS
Dit item is verlopen op 13-04-2018.
Heemraad Bassa en wethouder Rijsdijk verzorgden de starthandeling

Op woensdag 7 maart verzorgden wethouder Rijsdijk van gemeente Gorinchem en heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland de starthandeling voor de aanleg van waterpark Mollenburg.

Waterplan Gorinchem

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met flinke regenbuien die wateroverlast kunnen veroorzaken. Gemeente Gorinchem en Waterschap Rivierenland maakten samen het Waterplan Gorinchem. Daarin staan alle maatregelen die zij treffen om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Eén van de maatregelen is waterberging. Daarom zoekt de gemeente in Gorinchem-west naar 3,5 hectare aan waterberging. Met de aanleg van waterpark Mollenburg wordt er 1,5 hectare waterberging gecreëerd. De aanleg van het waterpark is in het belang van de bewoners van het westelijk deel van Gorinchem. Eerder zijn al andere onderdelen van het Waterplan uitgevoerd, met name de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de verbetering van de afvoer van water door middel van duikers.

Toegankelijk

Naast de waterberging wordt het gebied ook openbaar toegankelijk gemaakt met een wandelpad en speelruimte, als meerwaarde voor de wijk en specifiek voor de Tuinen van Mollenburg. Bewoners zijn betrokken geweest bij de inrichting van de waterberging en worden opnieuw betrokken bij de invulling van recreatieve functies.