Home > Inwoners > Ophaaldagen afval

Ophaaldagen afval

Reinigingsdienst Waardlanden haalt in in Gorinchem het huisvuil op. U kunt op de digitale afvalkalender uw postcode en huisnummer invullen dan ziet dan meteen op welke dagen, welk afval wordt opgehaald.

Containers buiten zetten

Zorg dat uw container om 07.30 uur klaar staat. Doe al uw afval in de kliko: losse zakken worden niet meegenomen. Zorg wel dat de deksel nog dicht kan.