Home > Inwoners > Over deze website > Privacy en veiligheid

Privacy en veiligheid

De gemeente Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.gorinchem.nl.

Veiligheid persoonsgegevens

Alle pagina's waarop u persoonsgegevens met de gemeente deelt (formulieren) zijn voorzien van beveiliging die vergelijkbaar is met de manier waarop u via internet met uw bank communiceert. Dit betekent dat uw gegevens vanaf uw computer versleuteld naar de website van de gemeente worden verzonden. Voor de versleuteling wordt gebruik gemaakt van een G2 overheidscertificaat met SHA256 algoritme.

Opslag van persoonsgegevens

Informatie over bezoeken aan de gemeentelijke website, bijvoorbeeld IP-adressen, wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

Uw persoonsgegevens worden niet online opgeslagen, maar worden direct doorgestuurd naar de relevante systemen binnen de gemeente.

Gebruik van DigiD

Voor een aantal online diensten is het gebruik van DigiD vereist. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

Meer informatie en het aanvragen van DigiD op de DigiD website.