Home > Inwoners > Afschrift burgerlijke stand

Afschrift burgerlijke stand

 • Samenvatting

  Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Dat gebeurt bij:

  • geboorte
  • huwelijk of partnerschapsregistratie
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie
  • overlijden

  De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Gorinchem dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in Gorinchem hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Gorinchem, maar is uw kind in het ziekenhuis in Dordrecht geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Dordrecht.

  Een afschrift uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

  Welke aktes kunt u aanvragen en voor wie?

  • geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind
  • huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner
  • partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner
  • echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw partner
  • akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner
  • overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouder(s)

  Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig.

  Afspraak maken

 • Kosten


  Tarieven afschrift burgerlijke stand 2018
  Product Prijs
  Afschrift burgerlijke stand € 13,20
  Internationaal afschrift burgerlijke stand  € 13,20

 • Meer

  U kunt een afschrift Burgerlijke Stand op de volgende manieren aanvragen:

  • Persoonlijk. Dit kan op afspraak.
  • Digitaal. Kijk onder het kopje 'Online regelen'.
  • Schriftelijk. Neem hiervoor contact op team Burgerzaken.
 • Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Als u het afschrift voor iemand anders aanvraagt, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
  • Geld of een pinpas.
 • Formulieren

 • Contact

  Telefoon: 14 0183

  E-mail: burgerzaken@gorinchem.nl

 • Online regelen