Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  Alle particuliere huishoudens moeten een afvalstoffenheffing betalen. Uit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten van het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval.

  De hoogte van de aanslag wordt bepaald door de gezinssamenstelling en niet door de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een- en meerpersoonshuishoudens. De gezinssamenstelling op 1 januari van het belastingjaar is bepalend of men als een eenpersoons- of een meerpersoonshuishouden wordt aangeslagen

 • Kosten

  Tarieven afvalstoffenheffing
  huishouden 2017 2018
  éénpersoons €  181,00 €  181,00
  meerpersoons      €  226,00    €  226,00

 • Meer

  De afvalstoffenheffing wordt eenmaal per jaar met de andere gemeentelijke belastingen geheven. Wanneer het aanslagbiljet via automatische incasso wordt betaald bedraagt de betaaltermijn 11 maanden, anders geldt een betaaltermijn van drie maanden.

  Automatische incasso 

  Als u nog niet via automatische incasso betaalt en u wilt dit alsnog doen dan kunt u een machtigingsformulier downloaden of aanvragen via telefoonummer 14 0183.

  Kwijtschelding

  Wanneer u wegens financiële omstandigheden de aanslag niet kunt betalen en uw inkomen ligt rond bijstandsniveau, dan kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Zie Belastingen en heffingen, kwijtschelding voor een nadere toelichting.

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. Dit kan op de volgende manieren.

  • Telefonisch: telefoonnummer  14 0183
  • Digitaal: Bezwaar indienen met DigiD
  • Schriftelijk: schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Gorinchem,  Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.


  Als u belt dan nemen we samen met u de aanslag afvalstoffenheffing door en krijgt  u extra uitleg of advies. Als blijkt dat uw bezwaren terecht zijn, wordt uw aanslag direct aangepast en is indienen van een bezwaar niet meer nodig. Bent u niet tevreden dan kunt u altijd nog schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Zorg er wel voor dat u dit binnen zes weken na dagtekening van de beschikking doet.

 • Formulieren

 • Contact

  Team Vastgoed en Belastingen
  Telefoon 14 0183