Home > Inwoners > Afwijken bestemmingsplan

Afwijken bestemmingsplan

 • Samenvatting

  Principeverzoek

  Heeft u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan, dan is het verstandig om vooraf  een principeverzoek in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen.

  Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Blijkt uit het  principeverzoek dat uw plan niet helemaal past binnen het bestemmingsplan of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.

  Handige linkjes

  welstandsnota gemeente Gorinchem

  www.ruimtelijkeplannen.nl

  Aanvragen

  U dient een principeverzoek in bij de gemeente. Dit kan digitaal maar desgewenst ook op papier worden ingediend. In beide gevallen gaat u naar www.omgevingsloket.nl

  Digitale aanvragen gaan rechtstreeks naar de gemeente.

  Vergeet u niet aan te geven dat het om een principeverzoek gaat.

  Bezwaar

  Een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.

 • Kosten

  Voor het indienen van een principeverzoek moet u leges betalen. Zie de geldende legesverordening voor het juiste bedrag: