Home > Inwoners > Bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van Nederlanderschap

 • Samenvatting

  Indien u een bewijs van uw Nederlandse nationaliteit moet leveren, anders dan met behulp van uw geldige paspoort of Nederlandse identiteitskaart, dan kunt u hiervoor een bewijs van Nederlanderschap aanvragen bij Burgerzaken. Dit bewijs kan uitsluitend worden aangevraagd bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs van Nederlanderschap wordt afgegeven in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Kosten

  Een bewijs van Nederlanderschap kost in 2018 € 10,30.

 • Meenemen

  Persoonlijk aanvragen

  U haalt het bewijs van Nederlanderschap zelf af bij de gemeente. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).

  Iemand anders machtigen

  U machtigt iemand om het bewijs namens u af te halen bij de gemeente. Hiervoor moet u een brief schrijven waarin u de gemachtigde toestemming geeft dit namens u te doen. Zet in uw brief ook de reden van uw aanvraag. De brief moet ondertekend worden door u en uw gemachtigde. De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en dat van de gemachtigde zelf.

  Schriftelijk aanvragen

  U stuurt een brief naar de gemeente met daarin de reden van uw aanvraag. Vergeet de brief niet te ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.

  Digitaal aanvragen

  U kunt een bewijs van Nederlanderschap ook via internet aanvragen onder het kopje 'Direct regelen'.

 • Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een bewijs van Nederlanderschap dient u ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U moet zijn ingeschreven bij de gemeente waar u het verzoek doet.
  • U moet in bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs.
  • U moet de Nederlandse nationaliteit bezitten.
 • Contact

  Team Burgerzaken   
  Telefoon: (0183) 65 94 54
  E-mail: burgerzaken@gorinchem.nl

   

 • Online regelen