Home > Inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Samenvatting

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van dat besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaar indienen via deze website of een brief sturen.

  De besluiten van de gemeente vindt u op de pagina Bekendmakingen en gedeeltelijk in de krant ‘De Stad Gorinchem’.

 • Meer

  Wat staat er in een bezwaarschrift?

  Neem in uw bezwaarschrift de volgende gegevens op:

  • uw naam en adres;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit.

  Bezwaarschrift indienen

  Per post

  U stuurt uw bezwaarschrift naar:
  Gemeente Gorinchem
  Afdeling Concerndiensten
  Team Juridische Zaken, Commissie voor de bezwaarschriften
  Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

  Let op: uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van publicatie van het bezwaar bij de gemeente binnen zijn!

  Digitaal

  U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via het formulier : Bezwaar maken tegen een besluit  Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig, heeft u nog geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.DigiD.nl.

  Hoorzitting

  Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u daarna vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. De gemeente vraagt u en eventueel andere betrokkenen om een mondelinge toelichting. U mag u hierbij laten bijstaan door iemand anders, bijvoorbeeld een familielid of advocaat. U kunt u ook laten vertegenwoordigen door iemand anders. U bent dan niet zelf aanwezig en machtigt iemand anders om voor u het woord te doen.

  Zienswijzen indienen

  Soms is er sprake van voorgenomen besluiten of concept-besluiten. De gemeente is dan van plan een besluit te nemen. Als u het niet eens bent met zo’n voorgenomen besluit, kunt u dit laten weten aan de gemeente. Dit heet: zienswijzen indienen.
  U kunt uw zienswijzen zowel schriftelijk als mondeling indienen. Let wel op dat u dit binnen de termijn doet. Deze termijn en de contactgegevens hiervoor staan in de krant en op de website aangegeven.

  Spoeduitspraak rechter

  Soms kunt u niet wachten op de beslissing op uw bezwaar. Bijvoorbeeld als u wilt voorkomen dat bomen gekapt worden of als uw uitkering is ingetrokken en u geen inkomsten meer heeft. U kunt dan de bestuursrechter vragen een spoeduitspraak te doen. Dit heet: een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter kan dan beslissen de kap uit te stellen of uw uitkering voorlopig door te laten lopen.
  Een voorlopige voorziening richt u aan:

  Administratie Team B
  Rechtbank Rotterdam
  Postbus 50951
  3007 BM Rotterdam

  U kunt ook uw verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen. U doet dit bij het Digitaal Loket Bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

  Beroepschrift indienen

  Als u bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van de gemeente of zienswijzen heeft ingediend en de gemeente heeft uw bezwaren afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.
  Uw beroepschrift richt u aan:

  Administratie Team B
  Rechtbank Rotterdam
  Postbus 50951
  3007 BM Rotterdam

  U kunt ook uw beroepschrift digitaal indienen. U doet dit bij het Digitaal Loket Bestuursrecht Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

  Let op: het beroepschrift moet binnen 6 weken na afwijzing van uw bezwaar bij de Rechtbank binnen zijn.

  Stukken ter inzage

  Tijdens de openingstijden van het stadhuis kunt u de stukken die ter inzage liggen bekijken in de informatiehoek. Uitgezonderd zijn ingediende en verleende omgevingsvergunningen voor bouw en sloop. Deze zijn enkel in te zien via de afdeling Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling, team Vergunningen in het stadhuis van Gorinchem.

 • Online regelen