Home > Inwoners > De welstandscommissie

De welstandscommissie

 • Samenvatting

  De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

  • Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, kan het zijn dat ook de Welstandscommissie hierover adviseert
    
  • De welstandscommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van bouwen. De commissie bekijkt hoe het bouwwerk eruit komt te zien en welke materialen gebruikt zijn. Ook kijkt de commissie of het bouwwerkt past in de omgeving en bij andere bouwplannen in de buurt
    
  • Tijdens de vergadering van de welstandscommisie kan de aanvrager van de omgevingsvergunning het plan toelichten
    
  • De welstandscommissie is onafhankelijk. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Dit college neemt het advies van de welstandscommissie mee in het besluit over een bouwplan

  Vergaderingen welstandscommissie
   

  • De welstandscommissie vergadert in de oneven weken op de woensdagmorgen in het stadhuis.
    
  • De regionale welstandscommissie vergadert op de woensdagmiddag in de oneven weken.
 • Voorwaarden

  Voor het beoordelen van uw bouwplan door de welstandscommissie dient u de stukken uiterlijk een week voor de vergadering aan te leveren.

 • Contact

  Telefoon : 14 0183