Home > Inwoners > Geboorte, aangifte

Geboorte, aangifte

 • Samenvatting

  Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Hebt u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren? Dan moet u dit aangeven bij de gemeente waar het is geboren.

 • Meer

  Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente.

  Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen. Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

  • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
  • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
  • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag

  Doet u later aangifte? Dan meldt de gemeente dit aan de officier van justitie.

 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • verklaring van de arts of verloskundige (niet verplicht)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • een erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt)
  • een akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt)
 • Voorwaarden

  De volgende personen kunnen de geboorte van een kind aangeven:

  • de moeder
  • de juridische vader
  • iemand die bij de geboorte aanwezig was (alleen als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen)
  • iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was)

  De gemeente maakt een geboorteakte op van elke geboorte die aangegeven wordt. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan erin. U kunt een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

 • Online regelen