Home > Inwoners > Hondenbelasting

Hondenbelasting

 • Samenvatting

  Heeft u één of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. Daarvoor moet u de hond aanmelden. De gemeente maakt een uitzondering voor blindegeleide- en hulphonden. Voor deze honden hoeft u geen belasting te betalen.

 • Kosten

  Hondenbelasting 2018
  Tarief per jaar bedrag
  Eerste hond €  76,00
  Elke volgende hond          €  76,00
  Kennel € 125,00

  Hondenbelasting  2017
  Tarief per jaar bedrag
  Eerste hond € 124,00
  Elke volgende hond          € 140,00
  Kennel € 205,00

 • Meer

  Hond aanmelden

  U moet een hond binnen 2 weken na aanschaf aanmelden. Dat kunt u direct online doen via hond aan- of afmelden met DigiD. U kunt het ook regelen in het stadhuis. Daarvoor kunt u een afspraak maken. U kunt ook even bellen

  Hond afmelden

  Heeft u geen hond meer? Meld uw hond dan zo snel mogelijk af. U betaalt dan tot en met de maand waarin u de hond afmeldt. U kunt uw hond online afmelden via hond aan- of afmelden met DigiD. U kunt het ook regelen in het stadhuis. Daarvoor kunt u een afspraak maken. U kunt ook even bellen.

  De hondenbelasting wordt eenmaal per jaar met de andere gemeentelijke belastingen geheven. Wanneer het aanslagbiljet via automatische incasso wordt betaald bedraagt de betaaltermijn 11 maanden, anders geldt een betaaltermijn van drie maanden.

  Automatische incasso 

  Als u nog niet via automatische incasso betaalt en u wilt dit alsnog doen dan kunt u een machtiging automatische incasso of aanvragen via telefoonnummer 14 0183.

  Kwijtschelding

  Wanneer u wegens financiële omstandigheden de aanslag niet kunt betalen en uw inkomen ligt rond bijstandsniveau, dan kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Zie Belastingen en heffingen, kwijtschelding voor een nadere toelichting.

  Bezwaar

  Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. Dit kan op de volgende manieren.

  • Telefonisch: telefoonnummer 14 0183
  • Digitaal: Bezwaar indienen met DigiD.
  • Schriftelijk: schriftelijke bezwaren kunt u richten aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Gorinchem,  Postbus 108, 4200 AC Gorinchem.


  Als u belt dan nemen we samen met u de aanslag door en krijgt u extra uitleg of advies. Blijkt dat uw bezwaren terecht zijn, wordt uw aanslag direct aangepast en is indienen van een bezwaar niet meer nodig. Bent u niet tevreden dan kunt u altijd nog schriftelijk of digitaal bezwaar maken. Zorg er wel voor dat u dit binnen zes weken na dagtekening van de beschikking doet.

 • Verwijzingen

 • Formulieren

 • Contact

  Team Vastgoed en Belastingen
  Telefoon 14 0183

 • Online regelen