Home > Inwoners > Jeugdhulp

Jeugdhulp

 • Samenvatting

  De gemeente is verantwoordelijk voor hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben (Jeugdwet). Het kan gaan om opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

  De gemeente zet hiervoor jeugdprofessionals van de stichting jeugdteams ZHZ in. De jeugdprofessional bepaalt in overleg met het kind/gezin welke hulp nodig is. Zij maken samen een actieplan voor de nodige hulp. Daarbij kijken ze ook naar mogelijkheden voor ondersteuning van uit het sociale netwerk of vrijwilligers.

  De jeugdprofessionals verlenen zelf jeugdhulp. Als er gespecialiseerde hulp nodig is, zoekt de jeugdprofessional samen met het gezin de juiste expert voor de specialistische hulp. Voor deze specifieke hulp dient u een aanvraag in waarop een beschikking (schriftelijk besluit) volgt. De hulp wordt geboden in Zorg in Natura of met een persoonsgebonden budget. De beschikking wordt in opdracht van de gemeente verleend door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

 • Meer

  Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

  Jeugdigen en hun (pleeg)ouders/verzorgers die niet tevreden zijn, vragen hebben over de jeugdhulp en hun rechten/plichten kunnen terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

  Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van de gemeente of een jeugdzorginstelling.

  Op www.akj.nl staan alle contactgegevens en meer informatie over het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzor AKJ.

  De Serviceorganisatie

  De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en werkt in opdracht van deze gemeenten. Ze sluit de contracten met de zorgaanbieders en beheert het budget voor jeugdhulp. De Serviceorganisatie is een belangrijke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgaanbieders en de Stichting Jeugdteams. Als cliënt of inwoner zult u echter niet vaak rechtstreeks met de Serviceorganisatie in contact komen.

  Meer informatie vindt u op www.jeugdzhz.nl

 • Voorwaarden

  De gemeente kan op 2 manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. Als uw kind de hulp nodig heeft, moet de gemeente die altijd geven.

  De gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Maar dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. De gemeente beslist of u de specifieke hulp krijgt. In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

 • Contact

  Telefoon: 088 - 8928893

  Crisisnummer buiten kantoortijden: (0251) - 263 459