Home > Inwoners > Tijdelijk gebruik openbare ruimte (melding)

Tijdelijk gebruik openbare ruimte (melding)

 • Samenvatting

  De openbare weg is eigendom van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. U kunt niet zomaar een steiger, een hoogwerker, een Dixi, keet en/of container op de openbare weg plaatsen.

  Soms is dit toch nodig, bijvoorbeeld als u bouw- of sloopwerkzaamheden moet uitvoeren. Dan moet u dit melden via een melding tijdelijk gebruik van openbare ruimte. De gemeente brengt hiervoor kosten in rekening (precariobelasting)

  Een aanvraag moet minimaal 14 dagen van te voren worden ingediend.

  Melden

 • Kosten

  De tarieventabel kunt u vinden in de Verordening precariobelasting 2018 op www.overheid.nl

 • Meer

  • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt, eventueel verhoogd met door de gemeente misgelopen rente.
  • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.
  • Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.
  • Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij een bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.
 • Voorwaarden

  Een aanvraag dient minimaal 14 dagen van te voren worden ingediend.

 • Contact

  Team Vergunningen

  Telefoon: 14 0183