Home > Inwoners > Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen en geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  In deze tekst kunt u het woord huwelijk vervangen door geregistreerd partnerschap. Als u de verschillen tussen deze verbintenisvormen wilt weten kunt u contact opnemen met één van de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente.

 • Kosten

  Kosten
  Kosten trouwen en geregistreerd partnerschap 2018
  Trouwen stadhuis maandag t/m donderdag €   169,00
  Trouwen stadhuis vrijdag €   236,00
  Trouwen stadhuis zaterdag €   474,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie dinsdag t/m donderdag €   336,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie vrijdag €   474,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie zaterdag €   947,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie zondag € 1.422,00
  Verklaring van voorgenomen huwelijk €     23,30
  Trouwboekje €     24,00

  Eventuele extra kosten voor de persoon die niet in
  Gorinchem woonachtig is

  €       3,80

  Kosteloos op woensdagen in het stadhuis om 09.00 en 09.30 uur (onder voorwaarden).

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen

  • Om in aanmerking te komen voor een kosteloos huwelijk moet minimaal één van beiden in Gorinchem wonen
  • Kosteloze huwelijken worden voltrokken op woensdagen om 09.00 uur en om 09.30 uur
  • Er wordt geen toespraak gehouden
  • Er wordt een trouwambtenaar toegewezen
  • Maximaal aantal aanwezigen is zes, het bruidspaar en maximaal vier getuigen
  • Het huwelijk wordt voltrokken in één van de vergaderkamers van het stadhuis
  • De voltrekking van het huwelijk is gratis, voor een trouwboekje worden wel kosten in rekening gebracht (€ 24,00). Het opmaken van de verklaring van voorgenomen huwelijk kost € 23,30. Wanneer u buiten de gemeente Gorinchem woonachtig bent, rekenen we extra kosten van € 3,80.

  Betaling leges

  We willen de kosten voor het huwelijk graag uiterlijk twee weken voor het huwelijk ontvangen. Dat kan aan de balie bij team Burgerzaken (pinnen is mogelijk), of door het bedrag over te maken op ons gironummer: NL93INGB0000294778, onder vermelding van uw namen en de huwelijksdatum. Wij sturen dus geen factuur!

 • Meer

  Getuigen

  Het minimum aantal getuigen is twee per bruidspaar. Maximaal mogen vier getuigen per bruidspaar worden opgegeven. Als u in stilte wilt trouwen dan kunnen, op uw verzoek, twee getuigen uit het ambtenarenkorps worden toegewezen. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.

  Getuigen moeten meerderjarig zijn. Iemand is meerderjarig wanneer hij/zij 18 jaar oud is of getrouwd.

  De getuigen mogen ook buiten Nederland wonen en een andere nationaliteit hebben.

  Huwelijksvoorwaarden

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het vermogen dat je deelt als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. 

  Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand

  U mag de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die uw huwelijk voltrekt kiezen.

  Wij vinden het belangrijk dat de huwelijksvoltrekking een persoonlijk karakter krijgt, daarom is het gebruikelijk dat er van tevoren een gesprek plaatsvindt tussen het bruidspaar en de trouwambtenaar. Het is de bedoeling dat u zelf contact opneemt met de ambtenaar. Zodra de ambtenaar van uw keuze positief heeft gereageerd op uw verzoek om uw huwelijk te voltrekken, is uw keuze definitief. De desbetreffende ambtenaar legt uw huwelijksdatum dan ook vast in haar/zijn agenda. Het is niet toegestaan om meerdere verzoeken tot het sluiten van een huwelijk tegelijkertijd te doen aan meerdere trouwambtenaren. Tijdens een gesprek met de ambtenaar kunt u uw persoonlijke wensen aangeven. Daarnaast is het voor de ambtenaar een manier om u een beetje beter te leren kennen. Via de link hieronder stellen zij zich aan u voor om de keuze te vergemakkelijken.

  Trouwambtenaren

  Een andere trouwambtenaar?

  Misschien kennen jullie een trouwambtenaar uit een andere gemeente, die graag jullie huwelijk in Gorinchem wil voltrekken. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om daarvoor eenmalig te worden benoemd. Neem, indien jullie dat wensen, ruim voor de geplande huwelijksdatum contact op met het team Burgerzaken: (0183) 659 455.

  De huwelijksvoltrekking en locaties:

  Een huwelijk kan op zijn vroegst 14 dagen na de huwelijksaangifte worden voltrokken.

  In Gorinchem kunt u trouwen in de trouwzaal van het Gorcums Museum en in het stadhuis. De locaties zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Er zijn in de zalen ongeveer 50 zitplaatsen.

  Trouwen op een zelf gekozen locatie

  Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om te trouwen op een locatie naar keuze (bv. tuin, woning, boot, mits deze binnen de gemeentegrenzen ligt).
  U moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen met daarbij eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van een locatie. Als u buiten wilt trouwen, willen we een garantie dat er een ‘slecht weer alternatief’ is. Ook zijn de leges hoger wanneer u op een andere locatie wilt trouwen.

  Als u op een zelf gekozen locatie wilt trouwen, neem dan ruim van tevoren contact op met het team Burgerzaken: (0183) 659 455.

  Praktische informatie

  Muziek

  In de trouwzalen van het stadhuis en het Gorcums museum bevinden zich geluidsinstallaties. Bij binnenkomst van het bruidspaar, tijdens het tekenen van de huwelijksakte en bij het feliciteren van het bruidspaar is mogelijk om muziek van een eigen CD of USB-stick te laten draaien. Dit kunt u met de trouwambtenaar in het voorgesprek kortsluiten.

  Parkeren

  Bij het stadhuis is er gelegenheid om de trouwauto en de overige auto’s gratis te parkeren. Dit geldt alleen voor de tijd waarin uw huwelijk wordt voltrokken. Let u erop dat de auto’s dan niet in de vakken worden geparkeerd, maar naast elkaar en voor het stadhuis (bij de fietsenrekken).

  Bij het Gorcums Museum is in verband met allerlei activiteiten en terrassen op de Grote Markt  wel ruimte om voor het museum te parkeren, daar is helaas alleen plaats voor de trouwauto. De volgauto’s kunnen geparkeerd worden op de Groenmarkt (achter het museum) of in bijvoorbeeld parkeergarage Kazerneplein.

  Hoe laat kan er worden getrouwd?

  In het stadhuis en het museum vinden de huwelijksvoltrekkingen plaats op maandag t/m vrijdag van
  09.00 tot en met 17.00 op hele uren (op maandagen niet in het museum).
  Op zaterdag en zondag (op zondag alleen in het museum) kan er worden getrouwd van
  11.00 tot en met 15.00 uur, op hele uren.
  Wanneer u trouwt op een zelf gekozen locatie kan dat ook op andere tijdstippen, zoals ’s avonds.

 • Meenemen

  Wat hebt u nodig voor het opmaken van de Verklaring van voorgenomen huwelijk?

  • Identiteitsbewijs van u beiden (paspoort /identiteitskaart/rijbewijs/verblijfsvergunning).
  • Kopieën van de identiteitsbewijzen van de getuigen. Minimaal twee, maximaal vier getuigen.
  • In sommige gevallen moeten er documenten worden geregeld. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren en/of een periode in het buitenland hebt gewoond. Ook als één van u beiden niet in Nederland woonachtig is. Tijdens het maken van de afspraak zal de medewerker van Burgerzaken u hierover al zoveel mogelijk informeren.

  Tijdens het opmaken van de Verklaring van voorgenomen huwelijk kan een trouwboekje worden gekozen, deze is niet verplicht. Wanneer u niet in Gorinchem woont, worden extra kosten in rekening gebracht, in verband met het opvragen van gegevens in de woongemeente.

 • Voorwaarden

  Verklaring van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  Vanaf 1 september 2015 is de ondertrouw vervallen. Daarvoor in de plaats wordt door de gemeente waar het huwelijk gaat plaatsvinden een Verklaring van voorgenomen huwelijk opgemaakt. De verklaring moet minimaal twee weken voor de geplande huwelijksdatum worden opgemaakt en is een jaar geldig.

  Voor de verklaring van voorgenomen huwelijk wordt € 23,30 in rekening gebracht.

  Afspraak maken

  Het opmaken van de verklaring is altijd op afspraak. Het maken van een afspraak kan telefonisch (0183) 65 94 55 en is mogelijk van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

  Let op!

  Op het nieuws van 26 augustus 2015 is gemeld dat de melding van voorgenomen huwelijk geheel digitaal kan. Op dit moment kan dat echter nog niet. De “Meldingen van voorgenomen huwelijk” kunnen vanwege de handtekening niet elektronisch worden aangeleverd. Alleen in persoon. De wetgeving heeft nog niet voorzien in gebruik van een digitale handtekening.

 • Contact

  Telefoon: 14 0183
  E-mail: burgerzaken@gorinchem.nl