Home > Inwoners > Trouwen en geregistreerd partnerschap

Trouwen en geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  Onderstaande informatie geldt voor huwelijk én geregistreerd partnerschap. Wilt u de verschillen tussen deze verbintenisvormen weten? Neem dan contact op met één van de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente.

 • Kosten

  Kosten
  Kosten trouwen en geregistreerd partnerschap 2018
  Trouwen stadhuis maandag t/m donderdag €   169,00
  Trouwen stadhuis vrijdag €   236,00
  Trouwen stadhuis zaterdag €   474,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie dinsdag t/m donderdag €   336,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie vrijdag €   474,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie zaterdag €   947,00
  Trouwen Gorcums Museum / zelf gekozen locatie zondag € 1.422,00
  Verklaring van voorgenomen huwelijk €     23,30
  Trouwboekje €     24,00

  Eventuele extra kosten voor de persoon die niet in
  Gorinchem woonachtig is

  €       3,80

  Kosteloos op woensdagen in het stadhuis om 09.00 en 09.30 uur (onder voorwaarden).

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen

  • Om in aanmerking te komen voor een kosteloos huwelijk moet minimaal één van beiden in Gorinchem wonen
  • Kosteloze huwelijken worden voltrokken op woensdagen om 09.00 uur en om 09.30 uur
  • Er wordt geen toespraak gehouden
  • Er wordt een trouwambtenaar toegewezen
  • Maximaal aantal aanwezigen is zes, het bruidspaar en maximaal vier getuigen
  • Het huwelijk wordt voltrokken in één van de vergaderkamers van het stadhuis
  • De voltrekking van het huwelijk is gratis, voor een trouwboekje worden wel kosten in rekening gebracht (€ 24,00). Het opmaken van de verklaring van voorgenomen huwelijk kost € 23,30. Wanneer u buiten de gemeente Gorinchem woonachtig bent, rekenen we extra kosten van € 3,80.

  Betaling leges

  We willen de kosten voor het huwelijk graag uiterlijk twee weken voor het huwelijk ontvangen. Dat kan aan de balie bij team Burgerzaken (pinnen is mogelijk), of door het bedrag over te maken op ons gironummer: NL93INGB0000294778, onder vermelding van uw namen en de huwelijksdatum. Wij sturen dus geen factuur!

 • Meer

  Getuigen

  Het minimum aantal getuigen is 2 per bruidspaar, het maximaal aantal getuigen is 4 per bruidspaar. Als u in stilte wilt trouwen dan kunnen, op uw verzoek, twee getuigen uit het ambtelijke organisatie worden toegewezen. Hiervoor rekenen we geen extra kosten. Getuigen moeten meerderjarig zijn. Iemand is meerderjarig wanneer hij/zij 18 jaar oud is of getrouwd. De getuigen mogen ook buiten Nederland wonen en een andere nationaliteit hebben.

  Huwelijksvoorwaarden

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het vermogen dat je deelt als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand

  Wij vinden het belangrijk dat de huwelijksvoltrekking een persoonlijke gebeurtenis is. U mag daarom zelf kiezen wie uw huwelijk voltrekt:

  • Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Gorinchem;
  • Een BABS uit een andere gemeente;
  • Een persoon die voor 1 dag wordt benoemd en beëdigd tot BABS.

  Hieronder staan alle opties uitgelegd. Hebt nu nog vragen? Neem dan contact op met Team Burgerzaken, telefoon: (0183) 659 455.

  BABS van gemeente Gorinchem

  De trouwambtenaren van de gemeente Gorinchem stellen zich graag aan u voor. Neem vervolgens zelf contact op met de trouwambtenaar naar keuze. Zodra de ambtenaar positief reageert op uw verzoek om uw huwelijk te voltrekken, is uw keuze definitief; de ambtenaar legt de huwelijksdatum vast in zijn/haar agenda. Het is niet toegestaan om meerdere verzoeken tegelijkertijd aan meerdere trouwambtenaren te doen. Daarna vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de trouwambtenaar. Tijdens dit gesprek kunt u ook uw persoonlijke wensen aangeven.

  BABS uit andere gemeente

  Kiest u voor iemand die actief is als BABS in een andere gemeente? Dan moet u een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs, een kopie van zijn/haar beëdiging en een kopie van het geldige benoemingsbesluit inleveren. We rekenen in dit geval geen extra kosten.

  BABS voor 1 dag

  Deze optie moet u minimaal 6 maanden voorafgaand aan het huwelijk aanvragen bij Team Burgerzaken, telefoon: (0183) 659 455. De medewerker vertelt u meer over de voorwaarden. Een BABS voor 1 dag is bijvoorbeeld niet mogelijk bij een kosteloos huwelijk. En naast de huwelijksleges betaalt u €225 voor de beëdiging van de betreffende persoon tot BABS. Ook moet u de volgende documenten van de BABS voor 1 dag inleveren:

  • Een schriftelijke bevestiging dat hij/zij het huwelijk wil voltrekken;
  • Een uittreksel uit de BRP met vermelding van nationaliteit en BSN (dit is niet nodig als hij/zij in de gemeente Gorinchem woont);
  • Kopie van het identiteitsbewijs;
  • Telefoonnummer en/of mailadres;
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze vraagt hij/zij in zijn/haar woongemeente aan. Ook als hij of zij in Gorinchem woont. Kosten: € 41,35.

  Wilt u uw huwelijk laten voltrekken door iemand die ooit is beëdigd, maar niet benoemd als BABS in Gorinchem of een andere gemeente? Dan moet u van deze persoon het proces-verbaal van de beëdiging en een kopie van het identiteitsbewijs inleveren. Een BABS van de gemeente Gorinchem zal hem/haar begeleiden en is bij het huwelijk aanwezig om erop toe te zien dat hij/zij het huwelijk rechtsgeldig voltrekt. Een VOG is niet nodig en we rekenen geen extra kosten.

  De huwelijksvoltrekking en locaties:

  Een huwelijk kan op zijn vroegst 14 dagen na de huwelijksaangifte worden voltrokken.

  In Gorinchem kunt u trouwen in de trouwzaal van het Gorcums Museum en in het stadhuis. De locaties zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Er zijn in de zalen ongeveer 50 zitplaatsen.

  Trouwen op een zelf gekozen locatie

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om te trouwen op een locatie naar keuze, mits deze binnen de gemeentegrenzen ligt. U moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen met daarbij eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van een locatie. Als u buiten wilt trouwen, willen we een garantie dat er een ‘slecht weer alternatief’ is. Ook zijn de leges hoger wanneer u op een andere locatie wilt trouwen.

  Als u op een zelf gekozen locatie wilt trouwen, neem dan ruim van tevoren contact op met het team Burgerzaken: (0183) 659 455.

  Praktische informatie

  Muziek

  In de trouwzalen van het stadhuis en het Gorcums museum bevinden zich geluidsinstallaties. Bij binnenkomst van het bruidspaar, tijdens het tekenen van de huwelijksakte en bij het feliciteren van het bruidspaar is mogelijk om muziek van een eigen CD of USB-stick te laten draaien. Dit kunt u met de trouwambtenaar in het voorgesprek kortsluiten.

  Parkeren

  Bij het stadhuis is er gelegenheid om de trouwauto en de overige auto’s gratis te parkeren. Dit geldt alleen voor de tijd waarin uw huwelijk wordt voltrokken. Let u erop dat de auto’s dan niet in de vakken worden geparkeerd, maar naast elkaar en voor het stadhuis (bij de fietsenrekken).

  Bij het Gorcums Museum is in verband met allerlei activiteiten en terrassen op de Grote Markt  wel ruimte om voor het museum te parkeren, daar is helaas alleen plaats voor de trouwauto. De volgauto’s kunnen geparkeerd worden op de Groenmarkt (achter het museum) of in bijvoorbeeld parkeergarage Kazerneplein.

  Hoe laat kan er worden getrouwd?

  In het stadhuis en het museum vinden de huwelijksvoltrekkingen plaats op maandag t/m vrijdag van
  09.00 tot en met 17.00 op hele uren (op maandagen niet in het museum).
  Op zaterdag en zondag (op zondag alleen in het museum) kan er worden getrouwd van
  11.00 tot en met 15.00 uur, op hele uren.
  Wanneer u trouwt op een zelf gekozen locatie kan dat ook op andere tijdstippen, zoals ’s avonds.

 • Meenemen

  Wat hebt u nodig voor het opmaken van de Verklaring van voorgenomen huwelijk?

  • Identiteitsbewijs van u beiden (paspoort /identiteitskaart/rijbewijs/verblijfsvergunning).
  • Kopieën van de identiteitsbewijzen van de getuigen. Minimaal twee, maximaal vier getuigen.
  • In sommige gevallen moeten er documenten worden geregeld. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren en/of een periode in het buitenland hebt gewoond. Ook als één van u beiden niet in Nederland woonachtig is. Tijdens het maken van de afspraak zal de medewerker van Burgerzaken u hierover al zoveel mogelijk informeren.

  Tijdens het opmaken van de Verklaring van voorgenomen huwelijk kan een trouwboekje worden gekozen, deze is niet verplicht. Wanneer u niet in Gorinchem woont, worden extra kosten in rekening gebracht, in verband met het opvragen van gegevens in de woongemeente.

 • Voorwaarden

  Verklaring van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap

  Ondertrouw bestaat niet meer. Nu wordt door de gemeente waar het huwelijk plaatsvindt een Verklaring van voorgenomen huwelijk opgemaakt. De verklaring moet minimaal 2 weken voor de geplande huwelijksdatum worden opgemaakt en is een jaar geldig. De verklaring van voorgenomen huwelijk kost € 23,30.

  Afspraak maken

  Het opmaken van de verklaring is altijd op afspraak. Het maken van een afspraak kan telefonisch (0183) 65 94 55 en is mogelijk van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 • Contact

  Telefoon: 14 0183
  E-mail: burgerzaken@gorinchem.nl