Home > Inwoners > Welstand (welstandscommissie)

Welstand (welstandscommissie)

 • Samenvatting

  De eisen van welstand gelden voor het uiterlijk van bouwwerken. Het gaat erom of het bouwwerk dat u wilt realiseren, op zichzelf of in verhouding tot de omgeving, voldoende passend is.

  Hoe wordt op welstand getoetst?

  Op basis van specifieke gebiedskenmerken zijn criteria vastgesteld, waaraan nieuwe bouwwerken moeten voldoen. Dat beleid is vastgelegd in de Welstandsnota. De welstandsnota bestaat uit twee kaarten en bijbehorende criteria.

  Op de welstandbeleidskaart wordt aangegeven op welk niveau de beoordeling plaatsvindt. Op de kaart is aangegeven om welk type bebouwing het gaat. Op basis van deze informatie kan aan de hand van de bijbehorende criteria worden bepaald of een bouwwerk voldoet aan het welstandsbeleid.

  Vergaderingen welstandscommissie

  De welstandscommissie vergadert in de oneven weken op de woensdagmorgen in het stadhuis.

  De regionale welstandscommissie vergadert op de woensdagmiddag in de oneven weken.

 • Voorwaarden

  Voor het beoordelen van uw bouwplan door de welstandscommissie dient u de stukken uiterlijk een week voor de vergadering aan te leveren.

 • Contact

  Telefoon : 14 0183