Home > Inwoners > Regeling huishoudelijke hulp toelage

Regeling huishoudelijke hulp toelage

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT). Tot en met 31 december 2017 is deze regeling beschikbaar om de bezuinigingen op de Wmo huishoudelijke ondersteuning te compenseren.

De regeling bestaat uit het inkopen van uren huishoudelijke ondersteuning tegen een gereduceerd tarief bij zorgaanbieders die een overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente.

Voor wie is de regeling bedoeld

  • Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning
  • Mantelzorgers
  • Inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

Aantal uren

Cliënten en mantelzorgers kunnen maximaal 4 uur per 4 weken (zorgperiode) inkopen. Inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening maximaal 8 uur per 4 weken.

De kosten

Een deel van de kosten betaalt u zelf rechtstreeks aan uw zorgaanbieder, het andere deel betaalt gemeente. Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning betalen € 7,50 per uur. Mantelzorgers en inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening € 10,00 per uur.

Aanvragen

Contact

Heeft u nog vragen over de nieuwe regeling, neem dan contact op met het WMO zorgloket

Telefoonnummer: (0183) 65 95 35
E-mail: wmoloket@gorinchem.nl