Home > Inwoners > Regeling huishoudelijke hulp toelage

Regeling huishoudelijke hulp toelage

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) tot en met 31 december 2018 is deze regeling beschikbaar .

De regeling bestaat uit het inkopen van uren huishoudelijke ondersteuning tegen een gereduceerd tarief bij zorgaanbieders die een overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente.

Voor wie is de regeling bedoeld

  • Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning
  • Mantelzorgers
  • Inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

Aantal uren

Cliënten en mantelzorgers kunnen maximaal 4 uur per 4 weken (zorgperiode) inkopen. Inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening maximaal 8 uur per 4 weken.

De kosten

Een deel van de kosten betaalt u zelf rechtstreeks aan uw zorgaanbieder, het andere deel betaalt gemeente. Cliënten met een Wmo-indicatie huishoudelijke ondersteuning betalen € 7,50 per uur. Mantelzorgers en inwoners met een beperking zonder maatwerkvoorziening € 10,00 per uur.

Aanvragen

Contact

Heeft u nog vragen over de nieuwe regeling, neem dan contact op met het WMO zorgloket

Telefoonnummer: (0183) 65 95 35
E-mail: wmoloket@gorinchem.nl