Home > Inwoners > Wat is een bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan regelt hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'. De gemeente is verplicht om bestemmingsplannen vast te stellen. Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan het bestemmingsplan houden.
 

Onderdelen bestemmingsplan

Toelichting

Hierin wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat daarin beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Verder staat erin of er factoren zijn die plannen kunnen belemmeren, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Kaart (verbeelding)

Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.

Regels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.