Home > Inwoners > Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden

RSS

Als gemeente werken we aan de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid in Gorinchem. En doen er alles aan om overlast bij werkzaamheden tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden voor vertraging kunnen zorgen.

 • Werking tijdelijke stoplichten kruising Spijksesteeg

  De tijdelijke stoplichten op de kruising Spijksesteeg met de Newtonweg en Franklinweg worden nog tot januari 2018 gebruikt. Tot die tijd zullen verkeersdeelnemers rekening moeten houden met hinder en vertragingen. De tijdelijke stoplichten worden zo goed mogelijk afgesteld op de hoeveelheid verkeersdeelnemers.

  Lees verder
 • Aansluiting A15

  Door de groei van het aantal bewoners en de bedrijvigheid in Gorinchem Oost groeit de druk op de huidige wegen. Daarom wordt de infrastructuur rondom de Spijksesteeg en Newtonweg aangepast om een betere aansluiting op de A15 te realiseren.

  Lees verder
 • Verbreding A27

  Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder om de doorstroming te verbeteren. Gorinchem is een onderdeel van dit traject.

  Lees verder
 • Meer werkzaamheden

Archief