Home > Inwoners > Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden

RSS

Als gemeente werken we aan de kwaliteit van de wegen en de bereikbaarheid in Gorinchem. En doen er alles aan om overlast bij werkzaamheden tot een minimum te beperken. Voor alle werkzaamheden geldt dat weersomstandigheden voor vertraging kunnen zorgen.

 • Reconstructie Spijksesteeg

  Donderdag 29 en vrijdag 30 maart laat gemeente Gorinchem 82 bomen kappen aan de westzijde van de Spijksesteeg, tussen de rotonde Griendweg en de rotonde Graaf Reinaldweg/ Merwe Donk. Na de zomervakantie in 2018 wordt de Spijksesteeg verlegd en voorzien van een rotonde en nieuwe bomen en struiken. Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 jaar.

  Lees verder
 • Aansluiting A15

  Door de groei van het aantal bewoners en de bedrijvigheid in Gorinchem Oost groeit de druk op de huidige wegen. Daarom wordt de infrastructuur rondom de Spijksesteeg en Newtonweg aangepast om een betere aansluiting op de A15 te realiseren.

  Lees verder
 • Verbreding A27

  Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder om de doorstroming te verbeteren. Gorinchem is een onderdeel van dit traject.

  Lees verder
 • Meer werkzaamheden

Archief