Meer Gorcumers kunnen gebruik maken van minimaregelingen