Perspectiefnota gemeente Gorinchem vormt fundament voor begroting 2023