Opvang vluchtelingen langer in voormalig belastingkantoor